MEDITÁLÁS - SZEMLÉLŐDÉS

A tudatos jelenlét imája

Bármennyi dolgod legyen is, mindig legyen időd, hogy csendben leülj, és elnézd, hogyan billeg a szélben a falevél. (Elizabeth Lawrence) 

15 hetes bevezető kurzus indul Makón 2017. decemberében

Vezeti: Baráti Eszter Kinga nővér

A csoport nyitott gyakorló katolikusok, más felekezetűek és  egyházhoz nem tartozók számára is. A részvétel egyedüli feltétele egy előzetes ismerkedő beszélgetés.

Jelentkezés: boldogasszony.forrasa@gmail.com

vagy +36-20-2207682

Isten léte nem attól függ, hogy mi hiszünk-e benne...

A szemlélődés előnye, hogy nem kellenek hozzá szavak. A tárgyak és a táj csöndje beléd áramlik, anélkül, hogy bármire is kényszerítene. /Aharon Appelfeld/ 

CSÖNDMEDITÁCIÓ-SZEMLÉLŐDÉS- MINDFULNESS

Különbözőek a remélt "eredmények" amikor az emberek ilyen típusú gyakorlatokat végeznek. Lehet a lényeglátás (megvilágosodás) elérése a cél, az Istennel való bensőséges egyesülés, a "szüntelen imádság" állapota vagy egyszerűen az, hogy kevesebb stresszel, derűsebben tudjuk élni hétköznapjainkat...

Tanúi lehetünk annak, hogy a világvallások évezredek óta meglévő tudására az orvostudomány is felfigyelt, és letisztulóban van egy olyan alapgyakorlat, amely az emberiség közös spirituális kincsének tekinthető.

A tudatos jelenlét gyakorlata attól válik imádsággá számomra, hogy ezt az időt felajánlom Istennek. Odaadom az időmet, anélkül, hogy pontosan tudnám, kinek, minek. Azzal a szándékkal imádkozom, hogy ezt nem valamilyen eredmény elérése érdekében teszem.

Gyakorlatok az Isten jelenlétében való életre

Mit értünk szemlélődő ima alatt? Lehet-e szavak és gondolatok nélkül Isten jelenlétében időzni? Van-e különbség a keresztény szemlélődés és a keleti meditációs gyakorlatok között?

Akkor javaslom neked ezt az imamódot, ha

- vágyódsz az Istennel való közvetlen, egyszerű, spontán kapcsolatra
- észreveszel egy ürességet, hiányt magadban az eddig megszokott lelki életedet illetően
- kész vagy csöndben elidőzni

Jálics Ferenc: Szemlélődő lelkigyakorlat c. könyvének megjelenése óta sokan végeztek és végeznek "szemlélődő lelkigyakorlatokat".

Ez a heti 1 órás bevezető kurzus kedvcsinálóként szolgál, hogy akinek nincs lehetősége egy hétre elvonulni, az is nyerjen egy ízelítőt, ami alapján eldöntheti, hogy neki való-e ez az imaforma.


A SZÍV lelkiségi Központ honlapján az alábbi ismertetők olvashatók erről az imamódról:

Jálics atya módszerével a kontemplatív ima minden gondolkodástól, képzelettől, az imában való beszélgetéstől, az érzelmekkel való foglalkozástól mentes: teljes kiüresedés minden aktív imamódtól. Jellegzetessége, hogy az imában a gondolkozás helyét az észlelés veszi át.

A meditációs imában azt gyakoroljuk, hogy elidőzünk annál, ami van. Aki meditál, nem gondolkozik a létén, nem töpreng a problémáinak megoldásán, hanem ítélet nélkül szemügyre veszi azokat. Isten van az imám központjában, ráfigyelve tanulom elfogadni, megengedni azt, ami van és azt, aki vagyok. Jézus nevének ismétlése megnyit, fogékonnyá tesz, összeköt mindenkivel. Imában az egy Isten, minden Létező Teremtője és Fenntartója járja át lelkemet, testemet. 

Forrás: http://www.tahisziv.hu/eves-program